Min tilgang er normkritisk hvilket vil sige at jeg reflekterer bevidst med kritisk blik over effekterne af stereotyper og normer; vores sociale og kulturelle koder.

Sådanne normer kan komme til udtryk i adfærd, livsførelse, tanker, krop, køn, seksualitet, familieformer og forholdsdiversitet.

Normer optræder ofte usynligt som uskrevne spilleregler i vores fællesmenneskelige rum og indvirker som definerende for personers tanker, følelser, kroppe og adfærd, og for gruppers sammensætninger og måde at organisere sig på. Uanset hvordan et menneske udlever en anden norm end flertallets, ser jeg ikke dette som årsagen til individuelle problemer.  

I vores samfund er heteronormative forståelser stadig mest udbredt. Normer for køn, krop og seksualitet bliver således en slags "gatekeepers" for hvordan et 'rigtigt' liv bør udspille sig. Men effekterne af snævre definitioner af "normal" har skadelige konsekvenser for mange.


Personer som er diagnosticeret med mentale lidelser, har psykisk sårbarhed og/eller som indtager en minoritetsposition i kropslig, kønsmæssig, seksuel, relationel orientering, risikerer stigmatisering. Disse personer er endvidere underrepræsenterede i mange fællesskaber (socialt, sport, politk, etc.) og i kulturelle sammenhænge (film, bøger, kunst, etc.).

Det handler ikke blot om at skille sig ud med synlige identitetsmarkører men ligesåvel indadtil. De fleste normbrydere er faktisk svære at få øje på, og kæmper ofte i det skjulte.

Desværre er normbrydende individer statistisk overrepræsenterede ift. dårligt mentalt og fysisk helbred læs fx www.lgbtsundhed.dk Det er muligt at ændre dskriminerende holdninger og selvom samfundets opbakning kun følger langsomt med, så ser jeg det som fælles ansvar.


Fra tidlig ungdom har jeg selv bevæget mig i normbrydende miljøer. Jeg levede queer før jeg kendte ordet. Jeg har desværre også mærket undertrykkende normer på egen krop. Da jeg stiftede bekendtskab med normkritik indenfor terapi var det først gennem narrativ praksis, og det blev til et livslangt partnerskab med denne tilgang. Jeg praktiserer normkritisk terapi ud fra et narrativt systemisk og feministisk værdigrundlag. Mit værdigrundlag farver min måde at praktisere også andre metoder fx kropsterapeutiske, fænomenologiske, kunstterapeutiske, m.fl.I Pink Praxis er du velkommen præcis som du er. Jeg har forståelse, viden og ikke-dømmende indstilling. Du kan føle dig tryg ved at italesætte dine egne normer. Dog vil dit personlige forhold til at bryde normer vil kun indtage den plads du selv ønsker, og behøver ikke være fokus for din proces.