FORANDRING FOR LIVET

Et terapeutisk rum danner udgangspunkt for din proces, og skal derfor være et sikkert sted. Et sted hvor du bliver mødt uden fordomme og uden forventninger til hvordan 'det rigtige liv' ser ud. 


Jeg ser ikke på dine mangler men på den respons du ud fra dine livsomstændigheder har mulighed for. Sammen undersøger vi hvad du gerne vil ændre, og hvad der fungerer for dig. Her er plads til dig uanset hvilke problemer og tilstande du kommer med. 


Jeg tilbyder en terapeutisk proces baseret på faglig viden og erfaring men også nærvær, medfølelse og tillid så vores relation kan være tryg og du kan finde hjem.