NADA sessioner


Jeg er certificeret udøver af NADA øreakupunktur (Acupuncture Detox Specialist) fra NADA Danmark.


Klinikken tilbyder gratis NADA som supplement hvis du allerede går i terapiforløb hos mig.


Du kan naturligvis også modtage NADA uden at gå i anden terapi, se priser. 


Hvad er NADA øreakupunktur?


NADA er en stresslindrende metode som understøtter din krops evne til ro.

I modsætning til traditionel akupunktur (TCM) er NADA ikke behandling for specifik lidelse. 


Ved at sætte 5 akupunkturnåle stimuleres dele af nervesystemet som er involveret i hviletilstande (parasympatisk "rest and digest").


Særligt vagusnerven stimuleres, blodtryk (Heart Rate Variability) og puls sænkes.

Muskulatur kan lettere afspændes.

Specifikke hormoner og neurotransmitterstoffer (bl.a. adenosin) aktiveres og støtter til at reducere angst, stress og forbedre søvn.NADA kan også udløse mere energi og varme.


Akupunkturen tilfører dig ikke noget som du ikke allerede har i kroppen. Den aktiverer kun kropslige ressourcer som du allerede har.


Hvordan foregår en NADA session?

En NADA session varer ca. 60 min. inkl. alt.

Der sættes 5 akupunkturnåle i hvert øre. Herefter sidder eller ligger du i ro 45 min.

Du kan slappe af i stilhed eller lytte til rolig musik. Jeg tilbyder te men der indtages ingen kaffe eller energidrikke. Mobiltelefonen slukkes.

Mange oplever at blive søvnige, mens andre får øget energi.


NADA gør ikke ondt. Dog kan akupunkturpunkterne godt være ømme og anspændte. Ubehaget fortager sig som regel efter relativt kort tid. 


Jeg kan også sætte akupunkturkugler i stedet for nåle hvis det drejer sig om et barn under 13 år, eller en person med stærk angst for nåle.

Kuglerne kan du gå med i flere dage og trykstimulere ved behov.


I USA forskes fx i NADA til børn med ADHD med rigtig god effekt. NADA kuglerne kan jeg derfor også anbefale til personer med ADHD, fx mellem sessioner med akupunkturnåle.   


Hvornår anbefales NADA?  


Mange års forskning viser, at kombinationen af netop disse specifikke 5 akupunkturpunkter styrker vores beroligende system.


Mange oplever således, at de er mindre stressede og har mere indre ro. NADA anvendes også med god effekt til PTSD, ADHD, kroniske smertetilstande, inden operationer, i forbindelse med fødsler, m.m. Jeg stiftede selv bekendtskab med effektiviteten af NADA i mit arbejde med traumatiserede flygtninge.


NADA øreakupunktur anbefales især til reduktion af fysiske abstinenser i rusmiddelbehandling. NADA er også effektivt i udtrapning af medicin eller behandling af andre afhængighedstilstande (addictions). Derfor kaldes NADA også for acupuncture detox

NADA AKTIVISME ~ NADA SPIRIT


NADA står for National Association of Detox Acupuncture, og opstod i USA i Bronx i 1970'erne i kampen mod statsligt slaveri. NADA udsprang af den lokale græsrodsaktivisme, og af Black Panthers og Young Lords bevægelsernes kamp for sortes rettigheder. Helt specifikt bekæmpelsen af det voldsomt voksende antal narkomaner og stofafhængighed der blev set som moderne slaveri. 


Aktivisterne herunder en betydelig gruppe læger og plejepersonale besatte og barrikaderede Lincoln Hospital, ophørte med al medicinsk abstinensbehandling og gav øreakupunktur i stedet med øjeblikkeligt effektive resultater.

Metodens succes fik stor opmærksomhed og har vundet international udbredelse.


Meget har ændret siden men NADA aktivismens ånd - såkaldt NADA Spirit - forbliver den samme.


Læs mere og se Mia Donovans dokumentar Dope Is Death fra 2020 om NADA akupunkturens aktivistiske baggrund.

NADA metodens udbredelse

NADA er udbredt over hele verden både forebyggende og under større kriser - og naturkatastrofer. Metoden kræver ikke store økonomiske ressourcer og langvarige forløb i sundhedsvæsnet.

NADA er ikke-stigmatiserende og beskæftiger sig ikke med diagnosticering og vurderinger. NADA er kulturelt sensitiv fordi akupunkturen er nonverbal, ingen sproglige forudsætninger kræves og kan modtages diskret med tøj på herunder hovedbeklædning på mange locations.  

NADA øreakupunktur tilbydes på mange planer, som akut lindring til flygtninge, i gadeplan til misbrugere, drikkende, hjemløse (fx paranoide) og andet community arbejde til neurodivergente, psykisk sårbare personer til recovery og på hospitaler.


I Danmark er metoden især udbredt i psykosocialt arbejde. NADA øreakupunktur anbefales af Socialstyrelsen som komplementær medicin til klinisk behandling og som støtte til både recovery og personlig udvikling.