UDDANNELSE


Cand.psych. Københavns Universitet (klinisk, social, udviklings- og integrationspsykologi)


Kunstner BFA (dokumentarisk fotografi/film & kultur - og kønsstudier) HFBK Hamburg

TERAPEUTISK VIDEREUDDANNELSE AF KORTERE OG LÆNGERE VARIGHED:


Autoriseret af Psykolognævnet, praksisuddannelse for kliniske psykologer. Læs om krav her


Somatic Experiencing Practitioner® SE-Terapi 3-årig krops-psyko-traumeterapi uddannelse


SOMA-EMBODIMENT® Hapticity & Movement for Emotional Regulation in Trauma Therapy


Certificeret i NADA akupunktur, Acupuncture Detox Specialist. Uddannet hos NADA-Danmark 


Authentic Eros Beyond Gender : Creating A New Culture, 1-year training, Village Berlin


'Myte, Fortælling & Ritual' 2-årig uddannelse v/ danser og skuespiller Brita Haugen


Træning i narrativ terapi 


Træning i kunstbaserede metoder i terapi; Expressive Arts Therapies & arts-based research


Træning i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)


Traumesensitiv Yoga v/ David Emerson from Trauma Center at Justice Center Institute

ARBEJDSERFARING


2020 - nu Privatpraktiserende psykolog i Pink Praxis


2021 - 2022 Kunstterapeut & gruppeleder i Centerterapien Psykiatrien Syd samt medlem af

arbejdsgruppe i ph.d. forskningsprojekt der undersøger kunst som terapeutisk metode, ved Psykiatrisk Forskningsenhed.

 

2020 - 2021 Oasis - traumebehandling for flygtninge, Klinisk psykolog/traumebehandler


2019 Integrationsteamet, Familiebehandler for flygtningefamilier i Gentofte Kommune


2018 RUC, IKH. Forskningsgruppe og konferencesamarbejde om kunstbaserede metoder


2016 Gladsaxe Ungeenhed. Psykolog i projekt for sårbare, udsatte unge i uddannelsesforløb


2013 - 2014 Psykologisk Rådgivning og Psykoterapi v/ aut. psykolog & specialist i psykoterapi og supervision Tahir Abdullah. Klinisk psykolog (praksiskandidat) til lægehenviste klienter samt langtidssygemeldte borgere fra Gladsaxe Kommune


2012 - 2014 Oasis- traumebehandling for flygtninge. Kunstterapeut og metodeudviklingsprojekt


2010 - 2012 Kvinderådgivningen Brunhilde, Kvindehuset. Psykologisk rådgiver & terapeut


2010 - 2012 Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro. Systemisk/narrativ korttidsterapi


2008 - 2012 Bispebjerg Ungdomspsykiatrisk Afsnit for spiseforstyrrelser + lukket afsnit unge


2005 - 2010 Livslinien, selvmordsforebyggende rådgivning. Frivillig rådgiver.  


2006 - 2012 OASIS - traumebehandling for flygtninge. Cand.psych.stud./Behandlersekretariatet

OPLÆG PÅ KONFERENCER, PROJEKTER, UDGIVELSER


2019 Nordic Arts and Health Conference, Sweden. Paneldeltager + paper præsentationen: 'Coherence, community and imagination: Sustaining an art therapy group in a Danish health care setting'


2018 Nordic Art Therapies Conference 'Diversity within the Creative Arts', Iceland.

'The world offers itself in the making of collage', præsentation om kunst som terapeutisk metode i klinisk traumebehandling + workshoppen 'Sculptural Collage as Reflection' i samarbejde med Lea Bentsen, kropsterapeut, BA i antropologi & kunstterapeut i Oasis og Lisbeth Frølunde, tegner og forsker i dialogisk kommunikation + kunstbaserede metoder. 


2018 Foredragsholder i Fountain House om 'Kreativitet og krise' sammen med kunstfotograf Henriette Lykke, og forfatter Helle Merete Brix. 


2018 Del af forskningsgruppen 'Dialogisk Kommunikation' på Institut for Kommunikation & Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.   


2017 - 2019 Samskabelse i kunstbaseret supervisionsgruppe for fagfæller


2015 - 2020 Bestyrelsesmedlem i daværende Expressive Arts Denmark Forening (lukket 2020)


2014 Medforfatter på pjecen 'Kunstterapi for traumatiserede flygtninge' udgivet af Oasis - behandlingscenter for traumatiserede flygtninge


2014 4th Biennal Conference of the European Society of Trauma and Dissociation. Præsentation fra Oasis' cases om kunstbaserede metoder i traumebehandling