UNIVERSITETSUDDANNELSE


Cand.psych., Københavns Universitet (klinisk, social, udviklings- og integrationspsykologi)


Medlem af Dansk PsykologforeningKunstner BFA (dokumentarisk-fiktion film, fotografi, time-based media. Filosofi, kultur - og kønsteori) HFBK Hamburg


Medlem af Billedkunstnernes Forbund BKF
TERAPEUTISK VIDEREUDDANNELSE AF KORTERE OG LÆNGERE VARIGHED


Autoriseret af Psykolognævnet, praksisuddannelse for kliniske psykologer. Læs om krav her


Somatic Experiencing Practitioner® SE-Terapi 3-årig krops-psyko-traumeterapi uddannelse


SOMA-EMBODIMENT® Hapticity & Movement for Emotional Regulation in Trauma Therapy


Certificeret NADA akupunktør, Acupuncture Detox Specialist. Uddannet hos NADA-Danmark 


Authentic Eros Beyond Gender : Creating A New Culture, 1-year training, Village Berlin


'Myte, Fortælling & Ritual' 2-årig uddannelse v/ skuespiller, forfatter og danser Brita Haugen


Træning i narrativ terapi (lang række kurser i narrativ teori og praksis siden 2006)


Træning Expressive Arts Therapy, kunstbaserede metoder som psykoterapi


Træning i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)


Traumesensitiv Yoga v/ David Emerson from Trauma Center at Justice Center Institute

ARBEJDSERFARING


2020 - nu Privatpraktiserende psykolog i Pink Praxis - Normkritisk Traumeinformeret Terapi


2021 - 2022 Kunstterapeut & gruppeleder i Centerterapien Psykiatrien Syd samt medlem af

arbejdsgruppe i ph.d. forskningsprojekt der undersøger kunst som psykoterapeutisk metode, ved Psykiatrisk Forskningsenhed

 

2020 - 2021 Oasis - traumebehandling for flygtninge, Klinisk psykolog/traumebehandler


2019 Familiebehandler/psykolog for flygtningefamilier, Integrationsteamet i Gentofte Kommune


2018 RUC, IKH. Del af forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation og konferencesamarbejde om kunstbaserede metoder i terapi og supervision


2016 Gladsaxe Ungeenhed. Psykolog i projekt for sårbare, udsatte unge i uddannelsesforløb


2013 - 2014 Klinisk psykolog (praksiskandidat) til lægehenviste klienter samt langtidssygemeldte borgere fra Gladsaxe Kommune, ansat i Psykologisk Rådgivning og Psykoterapi v/ aut. psykolog & specialist i psykoterapi og supervision Tahir R. Abdullah.


2012 - 2014 Oasis- traumebehandling for flygtninge. Kunstterapeut og metodeudviklingsprojekt


2010 - 2012 Kvinderådgivningen Brunhilde, Kvindehuset. Psykologisk rådgiver & terapeut


2010 - 2012 Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro. Systemisk/narrativ korttidsterapi


2008 - 2012 Bispebjerg Ungdomspsykiatrisk Afsnit for spiseforstyrrelser + lukket ungdomsafd.


2005 - 2010 Livslinien, selvmordsforebyggende rådgivning. Frivillig rådgiver.  


2006 - 2012 OASIS - traumebehandling for flygtninge. Cand.psych.stud./Behandlersekretariatet

OPLÆG PÅ KONFERENCER, PROJEKTER, UDGIVELSER


2022 Underviser i 'Narrativ & Systemisk teori & praksis, kommunikation i faciliteringsprocesser' på Masteruddannelsen i professionel kommunikation, Roskilde Universitet  


2022 Temadag om Psykoterapi ved Selvforstyrrelser. Oplæg om 'Skabende kunstterapi til patienter med skizotypisk sindslidelse' sammen med Kåre Donskov Nielsen, Læge, Phd-stud., Psykiatrien Syd, Region Sjælland


2022 Poster presentation 'Expressive Art Therapy for patients with schizotypal disorder' Nielsen, Kåre Donskov, Borisov, Radoslav, Wibholm, Nanna, Jørgensen, Mie & Arnfred, Sidse Marie, at 9th EU-SPR Chapter Meeting, Society for Psychotherapy Research, Rome 2022  


2019 Nordic Arts and Health Conference, Sweden. Paneldeltager + paper præsentationen: 'Coherence, community and imagination: Sustaining an art therapy group in a Danish health care setting'


2018 Nordic Art Therapies Conference 'Diversity within the Creative Arts', Iceland.

'The world offers itself in the making of collage', præsentation om kunst som terapeutisk metode i klinisk traumebehandling + workshoppen 'Sculptural Collage as Reflection' i samarbejde med Lea Bentsen, kropsterapeut, BA i antropologi & kunstterapeut i Oasis og Lisbeth Frølunde, tegner og forsker i dialogisk kommunikation + kunstbaserede metoder


2018 Foredragsholder i Fountain House om 'Kreativitet og krise' sammen med kunstfotograf Henriette Lykke, og forfatter Helle Merete Brix 


2017 - 2019 Samskabelse i kunstbaseret supervisionsgruppe for fagfæller


2015 - 2020 Bestyrelsesmedlem i foreningen Expressive Arts Denmark (lukket 2020)


2014 Medforfatter på pjecen 'Kunstterapi for traumatiserede flygtninge' udgivet af Oasis - behandlingscenter for traumatiserede flygtninge


2014 4th Biennal Conference of the European Society of Trauma and Dissociation, ESTD. Speaker presentation. Oplæg om fænomenologisk orienteret kunstterapi i traumebehandling, med udgangspunkt i cases fra Oasis behandlingscenter for traumatiserede flygtninge, fra arbejdet med at udvikle og facilitere centerets tilbud om kunstterapi