UNIVERSITETSUDDANNELSE


Psykolog, cand.psych. Københavns Universitet


Klinisk, social, udviklings- og integrationspsykologi


Medlem af fagforbundet Dansk Psykologforening
Kunstner BFA & MFA studier, Hamburg Academy of Fine Arts


Video, photopgraphy & time-based media, critical studies of philosophy, culture and gender


Medlem af fagforbundet Billedkunstnernes Forbund BKF
VIDEREUDDANNELSE AF KORTERE OG LÆNGERE VARIGHED


Autoriseret af Psykolognævnet, praksisuddannelse for kliniske psykologer. Læs om krav herSomatic Experiencing Practitioner® SE-Terapi 3-årig krops-psyko-traumeterapi uddannelseSOMA-EMBODIMENT® Hapticity & Movement for Emotional Regulation in Trauma TherapyNADA øre-akupunktur. Certificeret udøver fra NADA-Danmark Authentic Eros Beyond Gender : Creating A New Culture, 1-year training, Village Berlin'Myte, Fortælling & Ritual' 2-årig uddannelse v/ fortæller, forfatter og danser Brita HaugenTræning i systemisk & narrativ terapi (diverse kurser i narrativ teori og praksis siden 2006)Træning Expressive Arts Therapy, kunstbaserede metoder som psykoterapiTræning i mindfulness-baseret terapiTraumesensitiv Yoga v/ David Emerson from Trauma Center at Justice Center Institute

UDVALGT ARBEJDSERFARINGUnderviser i 'Narrativ & Systemisk teori & praksis, kommunikation i faciliteringsprocesser'Masteruddannelse i professionel kommunikation, Roskilde UniversitetMedlem Bi+ Politisk Udvalg i LGBT+ Danmark2021 - 2022 Kunstterapeut & gruppeleder i Centerterapien Psykiatrien Syd samt medlem af

arbejdsgruppe i ph.d. forskningsprojekt ved Psykiatrisk Forskningsenhed (undersøgelse af kunst som psykoterapeutisk metode)2020 - 2021 Oasis - traumebehandling for flygtninge, Klinisk psykolog/traumebehandler2019 Familiebehandler/psykolog for flygtningefamilier, Integrationsteamet i Gentofte Kommune2018 RUC, IKH. Del af forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation og konferencesamarbejde om kunstbaserede metoder i terapi og supervision2016 Gladsaxe Ungeenhed. Psykolog i projekt for sårbare, udsatte unge i uddannelsesforløb2013 - 2014 Klinisk psykolog (praksiskandidat) til lægehenviste klienter samt langtidssygemeldte borgere fra Gladsaxe Kommune, ansat i Psykologisk Rådgivning og Psykoterapi v/ aut. psykolog & specialist i psykoterapi og supervision Tahir R. Abdullah.2012 - 2014 Oasis- traumebehandling for flygtninge. Kunstterapeut og metodeudviklingsprojekt2010 - 2012 Kvinderådgivningen Brunhilde, Kvindehuset. Psykologisk rådgiver & terapeut2010 - 2012 Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro. Narrativ korttidsterapi2008 - 2012 Bispebjerg Ungdomspsykiatrisk Afsnit for spiseforstyrrelser + lukket ungdomsafd.2005 - 2010 Livslinien, selvmordsforebyggende rådgivning. Frivillig rådgiver.  2006 - 2012 OASIS - traumebehandling for flygtninge. Cand.psych.stud./Behandlersekretariatet

OPLÆG PÅ KONFERENCER, ANDRE PROJEKTER, UDGIVELSER2023 Copenhagen Pride paneldeltager: 'I en verden af Bifobi' om hvordan Bifobi påvirker levevilkår og trivsel for personer med Bi+ identiteter, samt bedre fællesskaber for Bi+ personer.  2022 Temadag om Psykoterapi ved Selvforstyrrelser. Oplæg om 'Skabende kunstterapi til patienter med skizotypisk sindslidelse' sammen med Kåre Donskov Nielsen, Læge, Phd-stud., Psykiatrien Syd, Region Sjælland2022 Poster presentation 'Expressive Art Therapy for patients with schizotypal disorder' Nielsen, Kåre Donskov, Borisov, Radoslav, Wibholm, Nanna, Jørgensen, Mie & Arnfred, Sidse Marie, at 9th EU-SPR Chapter Meeting, Society for Psychotherapy Research, Rome 2022  2019 Nordic Arts and Health Conference, Sweden. Paneldeltager + paper præsentationen: 'Coherence, community and imagination: Sustaining an art therapy group in a Danish health care setting'2018 Nordic Art Therapies Conference 'Diversity within the Creative Arts', Iceland.

'The world offers itself in the making of collage', præsentation om kunst som terapeutisk metode i klinisk traumebehandling + workshoppen 'Sculptural Collage as Reflection' i samarbejde med Lea Bentsen, kropsterapeut, BA i antropologi & kunstterapeut i Oasis og Lisbeth Frølunde, tegner og forsker i dialogisk kommunikation + kunstbaserede metoder2018 Foredragsholder i Fountain House om 'Kreativitet og krise' sammen med kunstfotograf Henriette Lykke, og forfatter Helle Merete Brix 2017 - 2019 Samskabelse i kunstbaseret supervisionsgruppe for fagfæller2015 - 2020 Bestyrelsesmedlem i foreningen Expressive Arts Denmark (lukket 2020)2014 Medforfatter på pjecen 'Kunstterapi for traumatiserede flygtninge' udgivet af Oasis - behandlingscenter for traumatiserede flygtninge2014 4th Biennal Conference of the European Society of Trauma and Dissociation, ESTD. Speaker presentation. Oplæg om fænomenologisk orienteret kunstterapi i traumebehandling, med udgangspunkt i cases fra Oasis behandlingscenter for traumatiserede flygtninge, fra arbejdet med at udvikle og facilitere centerets tilbud om kunstterapi