I DET TERAPEUTISKE FORLØB INTEGRERES BL.A. METODER FRA FØLGENDE TERAPEUTISKE TILGANGE:


NARRATIV & SYSTEMISK TERAPI 


SOMATIC EXPERIENCING® SE-TERAPI (Kropsorienteret traumeterapi)


SOMA-EMBODIMENT® HAPTICITY & MOVEMENT FOR EMOTIONAL REGULATION IN TRAUMA THERAPY


EXPRESSIVE ARTS THERAPY (FÆNOMENOLOGISK OPLEVELSESORIENTERET KUNSTTERAPI)